MONITOR, ANALYSEER EN OPTIMALISEERU BENT IN CONTROLE

Zodra uw assets via onze hardware en platform zijn verbonden, wilt u beginnen met het verzamelen van de gebruiksgegevens, deze analyseren en actie ondernemen.

In uw Key2Asset-gebruikersdashboard zult u snel zien en begrijpen hoe uw apparatuur presteert en dit helpt u om beslissingen te nemen over het aanpassen van de instellingen van uw assets. 

Als er onregelmatigheden in de prestaties van een asset worden gemeten, kan Key2Asset acties zoals het afgaan van een alarm activeren. Bijvoorbeeld – als een wagenparkbeheerder niet wil dat de asset buiten een bepaald gebied komt, kan een Geo-Fence worden opgezet en een waarschuwing (sms) of alarm worden geactiveerd zodra een voertuig buiten het gebied komt. Ook  kan het voertuig / de machine op afstand worden stilgezet.

Monitoring geeft u ook de mogelijkheid om te  voorspellen wanneer onderhoud moet worden uitgevoerd en dit kunt u dan van tevoren inplannen. U kunt ook makkelijk op uw dashboard zien wanneer een asset buiten gebruik is of schade heeft veroorzaakt.

Key2Asset kan een ​​belangrijke impact hebben op het effectiever gebruik maken van uw machines en uw resources.